Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Etyka

Wymagania edukacyjne-Etyka

 

 

Formy oceniania uczniów:

  • ocena szkolna skali 1-6,
  • „plusy” za aktywność (trzy plusy” to piątka)

 

Wymagania na ocenę:

  • Celująca – poszerzona znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre ponownie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, indywidualne zainteresowania, umiejętności formułowania własnych ocen i uzasadnienia wniosków, aktywność na lekcji, pogłębiona i poprawna analiza problemów formułowanych          w pracach pisemnych,
  • bardzo dobrą – dobra znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre opanowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, umiejętności formułowania własnych ocen i uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, poprawna analiza problemów formułowanych w pracach pisemnych,
  • dobrą – znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności dyskutowania, często odpowiednia argumentacja i analiza, umiejętność formułowania własnych ocen i w miarę precyzyjnego uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, poprawność strukturalna w pracach pisemnych,
  • dostateczną – pobieżna znajomość tematów przewidywana w programie, opanowanie umiejętności dyskutowania, choć często bez właściwej argumentacji i analizy, poprawność strukturalna w pracach pisemnych, choć bez właściwej argumentacji          i analizy,
  • dopuszczającą – znajomość najważniejszych zagadnień etycznych, podstawowa umiejętność dyskusji,
  • niedostateczną – brak spełnienia powyższych wymagań.

 

Jak poprawić ocenę semestralną/roczną?

 

Uczeń musi uzupełnić zaległe prace, zaliczyć sprawdziany lub poprosić o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie ustalonym przez nauczyciela.