Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Konkurs plastyczno-literacki "Mój zeszyt o Milanówku"

 

Cele konkursu:

1.Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy  o historii swojej  „małej Ojczyzny”.

2. Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i literackich .

3.Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

 

Regulamin:

  1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej.
  2. Zeszyt o Milanówku powinien mieć co najmniej 16 kartek zawierających prace plastyczne i literackie dotyczące tematu konkursu ( rysunki, zdjęcia, opowiadania, wiersze, przewodniki po mieście, mapy ze skarbami gminnymi itp.).
  3. Podpisany zeszyt należy przekazać do biblioteki szkolnej .
  4. Konkurs trwa od 15.10.2019 r. do 15.05.2020 r.
  5. Komisja oceniać będzie kreatywność, oryginalność  pomysłu oraz informacje zawarte w zeszycie.
  6. Nagrody zostaną wręczone podczas  apelu podsumowującego  rok szkolny 2019/2020.